TOP-4.1.1-15-VE1-2019-00036 A Somlóvásárhelyi egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése


 

TOP-4.1.1-15-VE1-2019-00036

A Somlóvásárhelyi egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése

 
Somlóvásárhely település orvosi rendelője fontos szerepet tölt be a térség egészségügyi alapellátásában: háziorvosi, házi gyerekorvosi, védőnői szolgálatot működtet, a szomszédos településekről is járnak ide ellátásra páciensek.
Az orvosi rendelő színvonala, műszaki állapota és belső elrendelése nem felel meg a mai kor elvárásainak, valamint szükséges, hogy a védőnői szolgálat számára a meglévőnél nagyobb, korszerűbb helyet biztosítsunk. Ennek érdekében a meglévő orvosi rendelő épületének komplex átalakítását tervezzük: akadálymentesítéssel, energetikai korszerűsítéssel együtt valósul meg a belső átalakítás annak érdekében, hogy az egészségügyi alapellátás szolgáltatásai korszerű körülmények között elérhetőek legyenek. A projekt részeként eszközbeszerzéssel is bővítjük a rendelő állományát, erősítve a prevenciós tevékenységet is.
 
A projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-VE1-2019-00036
A projekt címe: A Somlóvásárhelyi egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése
Az elnyert támogatás: 69 879 395 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt megvalósításának időszaka: 2021.02.01. - 2022.09.30.
 
 
A projekt ütemezése:
 
2021. 02 – 2021. 11: tervezési feladatok
 
2021. 12 – 2022. 04: kivitelező kiválasztása,. szerződéskötés
 
2022. 04.- 2022. 08: kivitelezés, eszközbeszerzés
 
2022. 09: egészségügyi alapellátó intézmény megnyitása