TOP-4.1.1-15-VE1-2019-00036 A Somlóvásárhelyi egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése


 

TOP-4.1.1-15-VE1-2019-00036

A Somlóvásárhelyi egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése

Somlóvásárhely település orvosi rendelője fontos szerepet tölt be a térség egészségügyi alapellátásában: háziorvosi, házi gyerekorvosi, védőnői szolgálatot működtet, a szomszédos településekről is járnak ide ellátásra páciensek.
Az orvosi rendelő színvonala, műszaki állapota és belső elrendelése nem felel meg a mai kor elvárásainak, valamint szükséges, hogy a védőnői szolgálat számára a meglévőnél nagyobb, korszerűbb helyet biztosítsunk. Ennek érdekében a meglévő orvosi rendelő épületének komplex átalakítását tervezzük: akadálymentesítéssel, energetikai korszerűsítéssel együtt valósul meg a belső átalakítás annak érdekében, hogy az egészségügyi alapellátás szolgáltatásai korszerű körülmények között elérhetőek legyenek. A projekt részeként eszközbeszerzéssel is bővítjük a rendelő állományát, erősítve a prevenciós tevékenységet is.
A projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-VE1-2019-00036
A projekt címe: A Somlóvásárhelyi egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése
Az elnyert támogatás: 69 879 395 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt megvalósításának időszaka: 2021.02.01. - 2023.10.31.
 
A projekt ütemezése:
2021. 02 – 2021. 11: tervezési feladatok
 
2021. 12 – 2022. 06: kivitelező kiválasztása, szerződéskötés
 
2022. 06.- 2023. 10: kivitelezés, eszközbeszerzés
 
2023. 10: egészségügyi alapellátó intézmény megnyitása
 
 
A DPLusStudio Kft. által készített tervdokumentáció alapján 2022. május – június hónapokban beszerzési eljárást folytattunk le a kivitelező kiválasztására. Az eljáráson legkedvezőbb ajánlatot a Bau-Fal Kft. tette, így vele 2022. 06. 14. napon szerződéskötésre került sor.
 
 
A kivitelezés ezt követően kezdődött meg.
 
2022. november: a kivitelezés 25% készültséget elérte – bontási munkák után a kőműves, alap gépészeti, villamossági munkák, épület körüli feladatok.
 
2023. március: a kivitelezés 50% készültséget elérte – belső vakolások, gépészeti, villamos vezetékezés, aljzatkészítés illetve szigetelési munkák haladtak.
 
2023. június: a kivitelezés 75% készültséget elérte – tetőfedés, szigetelések, akadálymentesítési munkák, burkolások
2023. október: a kivitelezés befejeződött, megtörtént a műszaki átadás-átvételi eljárás. Az épületben kialakításra került az orvosi és gyermekorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat, megfelelő méretű és akadálymentesen megközelíthető várók, vizesblokkok kerültek kialakításra. Az épület tetőszerkezetére napelemes rendszer került, mely az épület villamosenergia-igényét részben fedezni tudja.
Befejeződtek az eszközbeszerzések is, melyek keretében a létesítmény működéséhez szükséges bútorok (várótermi padok, illetve a pihenő bútorzata) került kialakításra.