7/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az élelmezés intézményi térítési díjairól