7/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról