2/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről